Taman Karunia bersama Panti Asuhan Bina Siwi

Berikut ini adalah para donatur yang telah menyalurkan donasinya selama bulan December 2017. Kami mengucapkan banyak terimakasih, dan semoga Allah SWT membalasnya dengan berbagai kemudahan dan kemuliaan. Aamiin.

Tanggal  Donatur   Jumlah (Rp)
4-Dec-17 5264221280840408 LANDMARK 100000260670 9 227745561 CDT TRF BENFC BERSAMA 300,000
4-Dec-17 4616990006114959 OM360008 905957 A 40000036000000000000 CDT TRF PRIMA 1,500,000
28-Dec-17 6019233070030364 TID307 228101885191 Nana Trisnawaty DARI 3070030364 KE 5350004154 BETY RIA SERSANA, S.KOM INTERNAL TRANSFER CMS 100,000.00
X1 1,900,000
X2 1,000,000
JUMLAH 4,800,000
No.  Penyaluran  Jumlah (Rp)
1 Himatu              500,000
2 Panti Asuhan Binasiwi              500,000
2 Panti Asuhan Mafaza           1,000,000
4 Panti Asuhan La Tahzan           1,900,000
5 Mahasiswa KSFC              900,000
JUMLAH
  4,800,000