Berikut ini adalah para donatur yang telah menyalurkan donasinya selama bulan Oktober 2017. Kami mengucapkan banyak terimakasih, dan semoga Allah SWT membalasnya dengan berbagai kemudahan dan kemuliaan. Aamiin.

Tanggal  Donatur   Jumlah (Rp)
9-Oct-17 4097662433892729  00050057  000000000745 008 1560004693026  CDT TRF BENFC BERSAMA              100,000
16-Oct-17 6010042280356509  IB001TEK  100000430002 9 372446767  CDT TRF BENFC BERSAMA              100,000
24-Oct-17 5264220211485457  S1GMGL03  003538 A                       40000136000000000000  CDT TRF PRIMA              150,000
30-Oct-17 5264221280840408  LANDMARK  100000206810 9 227745561  CDT TRF BENFC BERSAMA              300,000
31-Oct-17 4616990006114959  OM360008  789867 A                       40000036000000000000  CDT TRF PRIMA           2,000,000
X1 2,250,000
JUMLAH 4,900,000
No. Penyaluran  Jumlah (Rp)
1 Himatu              500,000
2 Panti Asuhan Binasiwi              500,000
2 Panti Asuhan Mafaza           1,000,000
4 Panti Asuhan La Tahzan           2,000,000
5 Mahasiswa KSFC              900,000
JUMLAH           4,900,000